transp.png
P1 - 10sept22.jpg
P2 - 10sept22.jpg

Betalingen zijn mogelijk contant, via BankApp (Payconic) of via overschrijving (30 dagen betaaltermijn)

Voor het vervroegd stopzetten van begeleidingstrajecten wordt een verzuimvergoeding gerekend van 25% op de nog openstaande consultaties. Wederzijds heeft de klant ook recht op 25% korting/consultatie of een gelijkwaardige vergoeding indien ik uitzonderlijk een afspraak niet kan nakomen, met uitzondering van overmacht of onderlinge overeenkomst.